👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokmärke

Skapad 2017-10-06 09:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Slöjd
I denna uppgift kommer ni att få göra ett bokmärke i plywood. Ni kommer själv att göra olika förslag till hur den ska se ut. Därefter tillverkas den med de verktyg och material som är lämpliga för uppgiften.

Innehåll

Målet med undervisningen i slöjd är att utveckla din förmåga..

 • att skissa och komma på idéer för att kunna tillverka ett bokmärke i plywood
 • att lära sig vilka metoder och verktyg som passar bäst, samt att arbetet sker på ett säkert sätt
 • att du ska lära dig arbetsprocessen, från idé, planering, genomförande till utvärdering av färdig slöjdprodukt

Så här ska vi arbeta..

Vi kommer tillsammans att gå igenom hur man gör en skiss och att ni ska rita olika förslag för att slutligen välja ett. Därefter kalkerar vi över motiven på plywoodbitar som sedan sågas ut med lövsåg. Därefter får bitarna både filas och putsas för att sedan slutligen målas och monteras. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du..

 • väljer bild till din uppgift
 • hur kan följa instruktioner
 • arbetar säkert  med de material och verktyg som finns 
 • att du på ett enkelt sätt kan återge vilka material och arbetsmetoder vi arbetat med

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Förmågan att skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker.
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Förmågan att skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker.
Du kan använd verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Förmågan att välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön och till målet med slöjdarbetet.
Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.
Förmågan att välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön och till målet med slöjdarbetet.
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Förmågan att analysera och värdera ditt resultat med hjälp av uttryck från slöjden.
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Förmågan att tolka vad slöjdföremål kan berätta.
Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.