👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 HT

Skapad 2017-10-06 10:23 i Prästslättsskolan Karlshamn
PP efter Matematikmaterialet Prima Matematik 2A
Grundskola 2 Matematik
Matematik Prima åk 2 ht 2017

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kommer att bedöma

 • Diagnoser i Matematikmaterialet Prima Matematik 2A
 • Vi kommer att titta på hur du förklarar dina lösningar muntligt och skriftligt
 • Vi kommer att titta på om du kan välja rätt räknesätt i textuppgifterna

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Talraden 0-100
 • Udda och jämna tal
 • Använda tecknen >
 • Addition och subtraktion 0-20, med ental och tiotal, 0-100, tiotalsövergång 0-20
 • Bråk, 1/2, 1/3, 1/4
 • Ordningstal
 • Geometriska objekt
 • Problemlösningsmodeller
 • Tidsdifferens
 • Klockan, kvart över och kvart i

Undervisning

 • Undervisning efter Matematikmaterialet Prima Matematik 2A vilket inkluderar
 • Målgenomgång
 • Mattelabb
 • Övningar
 • Diagnoser
 • Repetition/Utmaningar
 • Praktisk matematik, inne och ute

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3