Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht -17, åk 8, Eng - The United States of America, liten grupp, BW

Skapad 2017-10-06 10:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Vi ska arbeta med USA. Du ska välja en av dess stater och göra en KeyNote om staten. Du berättar sedan om din stat för gruppen.

Innehåll

Jä ht 17, åk 8, Eng - The United States of America, liten grupp, BW

Mål för elev

  Du ska utveckla din förmåga att:
- använda engelska för att kommunicera.
- delta aktivt i samtal och uttrycka dina egna tankar på engelska samt förstå andras    berättelser och uttalanden.
- använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter.
- Planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.

Innehåll

Lektionsarbete och hemarbete med text och övningsbok: Du ska lära dig de idiomatiska uttryck och ord som ingår i kursen. Du använder dig av läromedelstexter, kartböcker samt internet för att utöka din kunskap om den stat du valt att fördjupa dig i. 

En muntlig presentation där du med hjälp av Keynote introducerar klassen för din valda stat.
Denna presentation ska inkludera:
En kort redogörelse av statens historia samt annan matnyttig information; exempelvis antalet invånare eller om det är något speciellt som utmärker staten. Något som du finner intressant om staten och vill berätta om. Kommer det kanske en känd musiker eller skådespelare ifrån staten? Vad tycker du är bra/dåligt med staten? Vad lärde du dig om staten som du inte visste tidigare?
Presentationen ska vara minst en minut och framförs muntligt med hjälp av Keynote. Utöver den muntliga presentationen ska även en video om staten visas. Det är inte tillåtet att läsa innantill, men stödord får användas. 
De som inte redovisar ska lyssna aktivt under presentationen och ställa frågor på engelska.

Genomförande

Under v. 39 - 45 ska du arbeta med textbok+övningsbok kapitel 2 A och 2 B v. och med din muntliga presentation. Presentation förväntas vara klar under v.46.
På måndag v. 46 ska du vara beredd att redovisa ditt muntliga arbete.

Bedömning

Läxförhör och löpande under lektionerna.
Du visar:
- att du kan formulera dig muntligt.
- att du kan bearbeta, och göra förbättringar av din muntliga presentation.
- att du kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det du har läst    eller hört i ditt eget arbete.
- språklig förståelse och skriftlig förmåga i checkpointen.

Kursplanemål

Kommunikationens innehåll

• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

• Talad engelska och texter från olika medier. • Talad engelska med viss regional och social färgning. • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier. • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

En
Jä ht 17, åk 8, Eng - The United States of America, liten grupp, BW

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ska utveckla din förmåga att: Använda engelska för att kommunicera. Förstå talad engelska i olika situationer och sammanhang ( regionala skillnader mm) Delta aktivt i samtal och uttrycka dina egna tankar på engelska samt förstå andras berättelser och uttalanden. Använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter. Planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig framställning i olika sammanhang kan du uttrycka dig begripligt och enkelt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt. Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt . Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: