👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6 2017 HT Wanted

Skapad 2017-10-06 10:37 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med färglära och popkonst i bild.
Grundskola 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Metod:

Vi går igenom hur de förr i tiden gjorde affischer där man efterlyste brotttslingar, med personer som skissade upp ansikten efter vittnens beskrivningar

Vi förbereder oss på att göra en affisch genom att fylla i en stödstruktur, med namn på personen, brott personen begått, hittelön. Gärna på engelska.

 Vi går igenom hur man skissar och skuggar, genom att ha genomgång och se på film.

Vi tränar oss på att göra:

ögon

näsa 

mun 

ansiktet (proportioner) på ett test-papper.

Vi tittar på exempelbilder och bedömer dem, för att få en utvecklad  bild att utgå ifrån.

Vi gör sedan delarna till affischen och limmar de olika delarna på ett större papper. Vi försöker göra affischen tidstypiskt(ca 1800-tal).

Vi skriver en bildtext utifrån en mall, där vi reflekterar över hur vi gjorde, vad som var bra i bilden och hur den skulle kunna utvecklas. Vi motiverar och förklarar och använder de begrepp i bild som vi gått igenom(slagskugga, självskugga, dager, skissa, proportiner).

Bedömningen finns i en matris som är kopplad till denna planering, längst ner på denna LPP.

Uppgifter

 • Skissa träna

 • Skissa träna

 • "Wanted" Bild och text klar

 • "Wanted" text och bild klar

 • Skissa, träning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Wanted

Skissa träna

På väg mot E
E
C
A
Tekniker
Vi har genomgång och ser en film på hur man skissar ett öga, med skisspenna och gör skuggor med papper, stompher och tops.
Ej gjort/ behöver utveckla
Skissar ögat och/eller andra delar i ansiktet enkelt.
Skissar ögat och/eller andra delar i ansiktet, följer instruktionerna.
Skissar ögat och/eller andra delar i ansiktet och följer instruktionerna noga, och utvecklat(visar tydligt att delarna är proportinerliga, haar använt lager på lager, skuggat mycket.

Wanted affisch

På väg mot E
E
C
A
Framställa bilder
Ej gjort/ behöver utveckla
Du kan göra en affisch och budskapet att det är en farlig brottsling kommer fram. Din bild är genomarbetad genom att du har klistrat fast bild och text på affischen.
Du kan göra en affisch och budskapet att det är en farlig brottsling kommer tydligt fram. Din bild är genomarbetad genom att du har klistrat fast bild och text på affischen. Du har jobbat med hela pappret och och gjort detaljer som gör att planschen känns tidstypisk.
Du kan göra en affisch och budskapet att det är en farlig brottsling kommer mycket tydligt fram. Din bild är genomarbetad genom att du har klistrat fast bild och text på affischen. Du har jobbat med hela pappret, jobbat med strukturer, mönster och detaljer på ett utvecklat sätt som passar och som gör att planschen känns tidstypisk.
Tekniker, verktyg och material
Ej gjort/ behöver utveckla
Du har skissat och gjort skuggor enkelt på ansiktet. Du har gjort bokstäver.
Du har skissat och gjort skuggor på ansiktet. Du har gjort bokstäver som är genomtänkta och genomarbetade.
Du har skissat och gjort skuggor i ansiktet mycket genomarbetat. Du har gjort bokstäver som är genomtänkta och mycket genomarbetade.
Kombinera bildelement
Ej gjort/ behöver utveckla
Du har skissat ett ansikte/ ansikten och gjort bokstäver. Du har monterat detta så att det passar ihop och att affischen har en balans och symmetri..
Du har skissat ett ansikte/ ansikten och gjort bokstäver. Du har monterat detta så att det passar ihop och att affischen har en balans och en genomtänkt symmetri med linjer, former och föremål.
Du har skissat ett ansikte/ ansikten och gjort bokstäver. Du har monterat detta så att det passar ihop och att affischen har en balans och en genomtänkt symmetri med linjer, former och föremål.
Utveckla idéer
Ej gjort/ behöver utveckla
Du har någon egen idé i din bild som passar till uppgiften.
Du har egna idéer i bilden som passar till uppgiften.
Du har genomtänkta egna idéer i din bild som passar till uppgiften.
Formulera och välja handlingsalternativ
Ej gjort/ behöver utveckla
När du gör din bild behöver du tips och idéer från andra för att komma på vad du skall göra.
När du gör din bild behöver du några tips och idéer från andra för att komma på vad du skall göra.
När du gör din bild arbetar du självständigt och för arbetet framåt med en vuxen som bollplank.
Presentera din bild
Ej gjort/ behöver utveckla
Man förstår delvis, på din affisch att det är en farlig brottsling.
Man förstår på din affisch att det är en farlig brottsling.
Man förstår mycket tydligt på din affisch att det är en farlig brottsling.
Ge omdöme om arbetet
Ej gjort/ behöver utveckla
Du beskriver enkelt hur du gjort din bild och vad som är bra med samt vad som behöver utvecklas. Du följer mallen delvis.
Du beskriver hur du gjort din bild och vad som är bra med samt vad som behöver utvecklas. Du följer mallen.
Du beskriver utvecklat hur du gjort din bild och vad som är bra med samt vad som behöver utvecklas. Du följer mallen.