👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LM Matematisk medvetenhet i förskoleklassen.

Skapad 2017-10-06 10:44 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Lokal pedagogisk planering i matematik för förskoleklass på Gunnesboskolan.
Grundskola F Matematik

Genom lek och aktiviteter i vardagen vill vi väcka intresse för matematik.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i sin vardag.

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och det matematiska symbolspråket.

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar, kommunicera, reflektera och dra slutsatser.

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med rums-, begrepps- och taluppfattning.

Lägesbegrepp (framför bakom under mm).

Storleksbegrepp, rangordning (stor-liten, kort-lång, tung-lätt).

Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).

Enklare mönster.

Ramsräkna upp till 20.

Räkna baklänges från 10.

Börja räkna från talraden 0-10 var som helst.

Sortera och klassificera (likheter/olikheter, tillhörighet, färg, form och storlek).

Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt mm.

Ordningstalen (första, andra, tredje...).

Talområdet 0-10 (antal, siffran, dela upp talet, räknesagor).

Enkla stapel- och Venndiagram.

Tidsuppfattning, året, månaderna, veckodagarna, tidsbegrepp från barnens vardag.

Prata matematik.

Vi gör det genom leken i

Samlingarna.

Skapande aktiviteter.

Musik.

Bygg och konstruktion.

Spela spel.

Idrott.

Teman.

Matematik såväl inom- som utomhus.

 

Vi dokumenterar vår verksamhet och barnets lärande genom att

Fotografera.

Barnens bilder och skapande alster.

Egna böcker som dokumenterar tex teman.

Utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma