👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderstreck, världshav, världsdelar och kartan.

Skapad 2017-10-06 10:55 i Iggesunds skola Hudiksvall
Ett arbetsområde där vi går igenom väderstrecken, världsdelarnas- och världshavens namn och läge.
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)
Nu ska du arbeta med vad världsdelarna och världshaven heter och var på jorden de är belägna. Du ska få lära dig väderstrecken.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • väderstrecken
 • världsdelarnas namn och läge
 • världshavens namn och läge
 • lägen på för dig betydelsefulla platser

Hur ska vi lära oss dett

 • genomgång om väderstreck
 • göra en beskrivning om att hitta en speciell plats utifrån väderstrecksanvisningar
 • genomgång om världsdelar
 • titta på världsdelarna på kartan
 • öva världsdelar på arbetsblad
 • genomgång om världshaven
 • titta på världshaven på kartan
 • öva världshaven på arbetsblad
 • använda kartan för att leta på betydelsefulla platser

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan visa att du kan namn och riktning på väderstrecken
 • att du kan namnge världsdelarna och världshaven 
 • att du kan visa världshaven- och världsdelarnas lägen.
 • att du kan visa lägen på betydelsefulla platser/länder

Hur du får visa vad du kan:

 • du svarar på frågor både i helklass och/eller enskilt på arbetsuppgifter som tar upp frågor om arbetsområdet.
 • du kan berätta för en lärare vad du lärt dig
 • du deltar i diskussioner som handlar om arbetsområdet
 • eventuellt får du också visa vad du lärt dig genom ett litet prov på arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO Ge
Väderstreck, världshav, världsdelar och kartan.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med marginal
Väderstreck
Du kan namnge de fyra väderstrecken
Väderstreck
Du kan riktningarna på väderstrecken.
Väderstreck
Du kan använda väderstrecken för att beskriva lägen.
Världsdelar
Du kan peka ut världsdelarna på en karta eller jordglob.
Världsdelar
Du kan namnge världsdelarna.
Världshav
Du kan namnge världshaven.
Världshav
Du kan peka ut världshaven på en karta eller jordglob.
Betydelsefulla platser
Du kan peka ut lägen på kartan som för dig är betydelsefulla.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med marginal