👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ög02B Matematik: Negativa tal och Potenser

Skapad 2017-10-06 11:13 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
ÖG02B för ämnet matematik ht-17. Planering för arbetsområdet Negativa tal & Potenser som också är kopplat till kap 2 i Matematikboken Z Röd.

Innehåll

 

Ma ÖG02B: ”Negativa tal & Potenser” v 41-47

 

Vecka

Ög02B

Arbetsområde

41

Mån

Tis

Ons

Planering + Repetition kap 2

Info PROV kap 1

Kap 2.1

42

Mån

Tis

Ons

Kap 2.1 klart

Kap 2.2

Kap 2.2 klart 

43

Mån

Tis

Ons

Kap 2.3

Kap 2.3 klart                                             

Kap 2.4

45

Mån

Tis

Ons

Kap 2. 4 klart

Kap 2.5                         

Kap 2.5 klart

46

Mån

Tis

Ons

Blandade uppgifter s 77-78

Diagnos 2

Genomgång Diagnos 2 +  Öva mer/Fördjupning      

47

Mån

Tis

Ons

Öva mer/Fördjupning + Se Inför provet kan du träna på

Öva mer/Fördjupning

PROV kap 2

 

 

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

 

 

Bedömning

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

 

 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren

 

□ Gymnasiematematik                               □ Taluppfattning s 65          

 

□ Repetition/Fördjupning s 258                  □ Fundera & diskutera s 76                        

 

□ Problemlösning s 83

 

 

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

 • Anteckningar och övningsuppgifter i ditt räknehäfte från lektioner v 40-47
 • Läs igenom texten och exempel s 52-54, s 58, s 61-62, s 66, s 68, s 70 och s 73
 • Förstå förklaringar till Begreppslista
 • Läs Lathund s 341-342 och s 352-354
 • Räkna Repetition 1A s 331
 • Räkna Repetition 1B s 333
 • Räkna Kort repetition Kapitel 2 s 250

 

 

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

 

Begreppsförmåga

Tallinje, koordinater, origo, positiva och negativa tal, potens, exponent, bas, tiopotens, grundpotensform,

Procedurförmåga

Addition, subtraktion, multiplikation av negativa tal, räkna med tiopotenser och grundpotensform, decimaltal som potenser, små tal i grundpotensform

Resonemangsförmåga

Motivera val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här... Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala och skriv matte på korrekt språk, skriva tydliga uträkningar och svar, använd enheter

Problemlösningsförmåga

Strategi för problemlösning, reflektera över svarets rimlighet

 

 

 

 

 

TIPS!!

 

På sidan https://www.liber.se/xyz finns för Matematikboken Z Röd texterna som tal- och ljudbok i MP3-format. Alla sammanfattningar och läxor finns som PDF-filer.

 

 

 

För mer förklaringar, övningsuppgifter och videolektioner besök http://www.matteboken.se/

 

 

 

Länkar

 

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/tal-och-rakning

 

 

 

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/negativa-tal

 

 

 

Eller välj först SKOLÅR 9 och välj sedan själv kurs

 

 

 

Se också bedömningsmatris i Unikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Halmstad Matematik kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.