👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Framtiden

Skapad 2017-10-06 11:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Nästa år ska ni börja på gymnasiet och påbörja er framtid. Därför måste ni nu börja tänka på hur ni vill att er framtid ska se ut. Vi ska börja arbeta med olika saker som har med er framtid att göra, framförallt olika yrken.

Innehåll

Detta kommer ni att få lära er:

 • Skriva CV och arbetsansökan
 • Skriva en rapport om ett yrke
 • Hitta information på olika sätt och granska informationen
 • Presentera muntlig för klassen
 • Skriva en berättande text


Detta kommer att bedömas:

 • CV
 • Arbetsansökan
 • Rapport om ett yrke
 • Muntlig presentation
 • Berättande text om ert framtida liv


Kunskapskrav som kommer att bedömas:

 • Skriva texter
 • Berättande texter
 • Söka, välja ut och sammanställa
 • Sammanställningar
 • Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Ge omdömen om & bearbeta text
 • Muntliga redogörelser

Uppgifter

 • Tema Framtid - rapport om ett yrke

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Tema Framtiden

E
C
A
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter som liknar rätt texttyp. Språket är begripligt och till viss del sammanhängande.
Du kan skriva olika slags texter som är anpassade till rätt texttyp. Språket är relativt varierat, korrekt och sammanhängande.
Du kan skriva olika slags texter som är väl anpassade till rätt texttyp. Språket är varierat, korrekt och sammanhängande.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka information från några olika källor. Du kan sammanställa informationen med egna ord. Du kan föra något resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information från flera olika källor. Du kan sammanställa informationen med egna ord. Du kan föra utvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information från många olika källor. Du kan sammanställa informationen med egna ord. Du kan föra välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa
Du kan sammanställa information med enkla beskrivningar och förklaringar och i huvudsak fungerande struktur. Du kan i huvudsak göra källhänvisningar.
Du kan sammanställa information med utvecklade beskrivningar och förklaringar och fungerande struktur. Du kan göra fungerande källhänvisningar.
Du kan sammanställa information med välutvecklade beskrivningar och förklaringar och väl fungerande struktur. Du kan göra väl fungerande källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Du kan kombinera text och bild i en presentation så att det fungerar ihop.
Du kan kombinera text, bild och något annat medie i en presentation så att det fungerar väl ihop.
Du kan kombinera text, bild och något annat medie i en presentation så att det fungerar väl ihop och förstärker varandra.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan göra enkla omdömen om andras texter.
Du kan göra utvecklade omdömen om andras texter, både om innehåll och form.
Du kan göra utvecklade omdömen om andras texter, både om innehåll och form så att författaren får mycket hjälp att utveckla sin text.
Muntliga redogörelser
Du kan genomföra enkla muntliga presentationer med viss anpassning till mottagare och situation.
Du kan genomföra utvecklade muntliga presentationer med relativt god anpassning till mottagare och situation.
Du kan genomföra välutvecklade muntliga presentationer med god anpassning till mottagare och situation.