Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2017-10-06 11:28 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Svenska och hemspråk Språketutvecklingen är alltid i fokus hos oss på Gomorronsol, under ht18/vt19 har hela Lövåsensförskola språk som sitt gemensamma mål.

Innehåll

 • Bakgrund:

50% av våra barn har ett annat modersmål än svenska. Vår barn befinner sig i en viktig utvecklingsfas språkmässigt, språket är det viktigaste verktyget barnen har för att kunna kommunicera. Att göra sig förstådd är viktigt för välbefinnandet. 

 

Mål:

* Att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd med ord, tecken eller kroppsspråk. 

* Att barnen kan uttrycka sina viljor och känslor och därigenom starka sin identitet.

 

Metod:

* Varannan vecka läser vår språkstödjare sagor på arabiska och svenska. Hon stödjer även barnen i leken.

* För barn med utvecklad svenska är det sagostund efter maten. Vi reflekterar över sagan tillsammans efteråt. 

* Vi benämner skeenden och saker med ord.

* I samlingen har vi berättarstunder och sångstunder. Vi tar god tid på oss att lyssna till barnen.

* i matsituationen ges goda möjligheter till samtal. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: