Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering förskolan Diamantens femårsgrupp, ht -17 & vt -18

Skapad 2017-10-06 12:57 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskolan Diamantens planering för femårsgruppen ht-17.
Förskola
Vi förbereder barnen inför övergången förskola - skola genom att arbeta tillsammans i en "femårsgrupp" på förskolan. Vi träffas två förmiddagar i veckan och tränar socialt samspel, lyssna och följa instruktioner, vänta på sin tur och att samarbeta!

Innehåll

 

Grovplanering för förskolan Diamantens ”femårsgrupp” ht-17 och vt -18

 

Att börja i skolan är en stor upplevelse i livet och vår uppgift är att förbereda barnen inför skolstarten!

 

 

Syftet med gruppen är att skapa en vi-känsla och samhörighet inför övergången från förskola till skola!

 

Vi kommer att arbeta med att lära känna varandra, socialt samspel, lyssna och följa instruktioner och att vänta på sin tur.

 

Våra mål:

 

-stärka självförtroendet och självkänslan

 

-lära sig lyssna och följa instruktioner

 

-lära sig samarbete

 

-allas lika värde

 

-lära sig ta ansvar

 

-stärka språket

 

-utveckla förståelse för gemensamma regler

 

 

 

Vi kommer att börja arbeta i helgrupp för att lära känna varandra, Vi leker lekar och har samarbetsövningar.

 

Vi kommer även att dela upp barnen i två grupper.

 

Vi kommer att arbeta med lekar och samarbetsövningar, rörelse, kompisböcker och kompisregler, stärka barnens identitet samt Bornholmsmodellen som är ett språkutvecklande material.

 

Under vårterminen kommer vi att ha musik med ukulelespel och sång med Lisa Norén vid fyra tillfällen. Vi kommer även denna termin att ha rörelse en gång i veckan.

Denna termin kommer vi att arbeta mycket med natur/teknik och matematik, vi kommer att  göra experiment och utgå från UR:s serie Tiggy testar.

I samband med vår årliga skräpplockarvecka i samarbete med "Håll Sverige rent" kommer vi att arbeta med UR:s programserie "Barr och pinne räddar världen". Serien visar på ett enkelt och roligt sätt hur vi kan värna om naturen och ger samtidigt viktiga samband inom hållbar utveckling! Vi kommer ta upp ämnen som farligt skräp, allemansrätten och batterier.

Eftersom detta är de blivande skolbarnens sista termin på förskolan så innebär det skolbesök, stadiebytardag, överlämnadesamtal.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: