👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis

Skapad 2017-10-06 12:58 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
På vår förskola är det prioriterade målet bland annat "Normer och värden". Vi pratar extra mycket med barnen om hur vi är mot varandra. För att göra detta tydligare så använder vi oss av en handdocka som vi kallar kompis.

Innehåll

På vår förskola är det prioriterade målet bland annat "Normer och värden". Vi pratar extra mycket med barnen om hur vi är mot varandra. För att göra detta tydligare så använder vi oss av en handdocka som vi kallar kompis. Kompis kommer till oss med jämna mellanrum. När kompis ropar så går vi tillsammans med barnen och ser efter vad kompis vill. Kompis får följa med till lekhallen. Vi lyssnar på hur kompis mår och vi hjälper hen med sådant som behövs för att hen ska må bra. Vi är noga med att röra hen mjukt och vara hjälpsamma. Det är vi lärare som använder handdockan och som är kompisens röst. Vi förstärker även hur vi ska vara mot varandra genom att sätta upp bilder på stunder när vi gör fina saker mot varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016