👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2017-10-06 12:58 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Engelska i årskurs 2
Grundskola 2 Engelska
Du ska få upptäcka det engelska språket och vilken nytta du kan ha av att kunna det. Du ska få möjlighet att känna glädje och nyfikenhet i ämnet engelska. Våga använda det du kan för att utvecklas vidare.

Innehåll

Vilka förmågor ska eleven träna?

 • förstå tydligt talad engelska
  • formulera sig och kommunicera i tal

Centralt innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna
  • Intressen, personer och platser
  • vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används

Genomförande

Lyssna – reception

 • tydligt talad engelska
 • enkla instruktioner och beskrivningar
 • olika former av enkla samtal och dialoger
 • filmer
 • sånger och ramsor
 • ord och fraser i närmiljön 
 • delta i lekar

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • enkla presentationer
 • enkla beskrivningar och fraser
 • sånger och ramsor
 • delta i lekar

Ämnesområden som vi arbetar med på hösten är:

 •  känslor
 • intressen
 • mat och måltider
 • platser
 • traditioner 

 Under våren:

 • traditioner
 • djur
 • transport
 • väder

 

 

Bedömning

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i den enkla och tydligt talade engelskan som vi arbetar med.
Eleven kan redogöra för och kommentera det huvudsakliga innehållet i den talade engelskan.
Eleven kan härma ord och fraser.

Bedömningen sker kontinuerligt i samtal, i bilder, sånger och lekar.

Matriser

En
Engelska år 2-3 Lilla Edet

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
>>>>
>>>>
>>>>
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
t. ex What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen ord på skyltar och i reklam.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. redovisning
Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Jag känner till några länder där man talar engelska.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.
t. ex något om hur man firar jul i England.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.