👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Årstiderna

Skapad 2017-10-06 15:34 i Valhallaskolan Halmstad
Vi utforskar årstidernas skiftningar och hur det påverkar djur, växter och människor.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi följer och dokumenterar årstidernas växlingar hos träd, djur och växter.

Innehåll

NO-ämnenas syfte

 

Det centrala innehållet

Klassen följer ett träd i skolans närhet under ett år. Vi tittar på hur stammen, bladen och knopparna ser ut och förändras under året.  Vi tar reda på fakta om några djur, insekter, svampar och blommor som växer vid trädet.

 

Kunskapskraven

Elevernas kunskaper om årstiderna bedöms fortlöpande i diskussionerna i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
No Årstider

Biologi

Visa att du kan:
Godtagbara kunskaper
Årstiderna
Jag kan berätta vilka fyra årstider vi har i Sverige.
Årstiderna
Jag kan ge något exempel på vad som händer i naturen under årstiden.
Hösten
Vintern
Våren
Sommaren
Djuren i närmiljön
Jag kan ge något exempel på vad djuren gör under årstiden.
Hösten
Vintern
Våren
Sommaren