👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och skriva

Skapad 2017-10-07 06:31 i Stamgärde skola Åre
Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utveckla förmågorna läsa och skriva.
Grundsärskola 4 – 5 Svenska
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla förmågorna läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå det du läser.

Du ska utveckla din kunskap om hur skriftspråket är uppbyggt samt använda skrivverktyg som talsyntes. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • läsa texter med kända ord och bekant innehåll
 • förstå det du har läst
 • skriva ord och meningar
 • skriva och strukturera texter
 • skriva för hand eller med digitala verktyg
 • använda läsförståelsestrategierna

Undervisning och arbetsformer

Vi gör olika övningar på Ipads, dator och i arbetsböcker och på tavlan både tillsammans och individuellt, där du utifrån din utvecklingsnivå tränar på:

 • språklig medvetenhet
 • bokstävernas form, ljud samt ljuda samman dem till ord
 • att lyssna ut vilka bokstavsljud som finns i ord och skriva dem 
 • skriva texter med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt
 • läsa böcker samt visa att du har förstått bokens innehåll
 • lyssna på böcker, prata om bokens innehåll
 • träna läsförståelsen genom att använda följande fem läsförståelsestrategier:

  • att förutspå och ställa hypotes
  • att ställa frågor
  • att reda ut oklarheter
  • att sammanfatta
  • att skapa inre bilder

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6