👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild i åk 3

Skapad 2017-10-07 10:20 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Bild årkurs 3
Grundskola 3 Bild Svenska
En bild kan säga mer än tusen ord... Lär dig framställa bilder och konstruktioner med hjälp av olika tekniker och material för att uttrycka olika budskap, erfarenheter och upplevelse. Du ska även kunna samtala om bilder i olika sammanhang. Locka fram konstnären i dig genom att leka med konst!

Innehåll

Tidsperiod

Planering bildlektionerna för hela läsåret.

Så här ska vi arbeta

Under bildlektioner samt även integrerat i svenska och andra ämnen:

 • framställa bilder och konstruktioner/modeller utifrån olika tekniker och material.
 • framställa bilder och konstruktioner/modeller till t ex sagor, berättelser och faktatexter
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar
 • samtal om några konstnärer och deras verk

Elevens mål

Du ska kunna:

 • skapa bilder och konstruktioner/modeller med olika tekniker och material
 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder och konstruktioner till en egen text (illustrera en text t ex saga eller faktatext)
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar
 • känna till några konstnärer

Min lärare kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga och ditt aktiva deltagande i att:

 •  kunna framställa bilder och konstruktioner/modeller utifrån olika tekniker och material
 •  framställa bilder och konstruktioner/modeller till t ex sagor, berättelser och faktatexter
 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 •  diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka   varandra
 •  samtala kring konstnärer och deras verk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3