👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsdag - Förskoleklass

Skapad 2017-10-07 10:40 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola F Svenska
Träna på att skriva stora och små bokstäver, höra hur de låter samt hitta var i ordet bokstaven finns.

Innehåll

Arbetsområde 

På ett tematiskt sätt kommer vi, en dag i veckan under läsåret, att arbeta med en bokstav i taget. Vi kommer att arbeta med den bokstaven på flera olika sätt: skriva, pratar, skapa, sjunga. Vi arbetar med stor och liten bokstav. 

 

Konkreta mål

Vi ska få lära oss:

 • hur bokstaven låter och uttalas  (fonem) 
 • hitta var i ett ord bokstaven finns
 • hur bokstaven ska skrivas
 • lära mig skriva bokstaven

Undervisning

 • Vi arbetar i  mixade grupper (F-1) för att de som kan mer ska inspirera de som kan mindre.  
 • Vi har en gemensam genomgång där vi hör hur bokstaven låter, ser hur de ska skrivas och får komma på ord med den aktuella bokstaven i sig. 
 • Vi tränar på att själv skriva både stor och liten bokstav.
 • Vi gör en skapande aktivitet, med olika metoder, som knyter an till bokstaven.
 • Vi sjunger sånger, gör rörelser eller lekar som knyter an till bokstaven. 

Begreppslista: bokstav, stor och liten bokstav, ljud, hur bokstäver ser ut, skriv bokstäver.

 

Dokumentation:  

Som dokumentering kommer vi använda oss av:

 • Övningspapper
 • Skapad alster   
 • Skattnings/bedömnings tester

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -