Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden 1521-1611

Skapad 2017-10-07 11:30 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Historia Svenska
Vasalopp, Vasaskepp, Vasagatan och till och med ett sorts knäckebröd som heter Wasa. Men var kommer namnet ifrån? Gustav Vasa är nog Sveriges mest kända kung. Han förändrade samhället på många sätt. Mycket av det han gjorde och bestämde kom att få stor betydelse. Inte bara för människor som levde på 1500-talet, utan även för oss idag.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen i historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används,
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, t.ex. av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Vad historiska källor, t.ex. brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.
 • Exempel på hur 1500-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Tidsbegreppet Vasatiden samt olika syn på dess betydelse.

När arbetet är slut ska du kunna besvara följande frågor:

 • Hur kan vi veta något om Vasatiden 1521-1611?
 • Hur gick det till när Sverige bröt sig loss från Kalmarunionen.
 • Varför anses Gustav Vasa vara en av de kungar som har betytt mest för Sverige?
 • Vad fick reformationen för konsekvenser?
 • Vilka förändringar skedde i Sverige under Vasatiden, både för riket och människorna?
 • Hur kan det komma sig att man har sett annorlunda på Gustav Vasa och hans samtid under olika tidsperioder?
 • Varför gjorde folket uppror under den här tiden och vad blev resultaten av dessa?
 • Hur förvaltade Vasa-sönerna kungariket?
 • Hur styrdes Sverige under Vasatiden?

Du kommer att visa vad du kan i Tummen upp och bedömningsmaterial från Skolverket.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se filmen "Gustav Vasa, del 1 - 3" samt Vasanytt.

Du kommer att få genomgångar om historiska källor, Gustav Vasas liv, reformationen och om att leva under Vasatiden.

Du kommer att läsa om Vasatiden i "Upptäck historia", till en del texter kommer du att arbeta med instuderingsfrågor.

Du kommer att arbeta med begrepp, förklara ord och göra begreppskedjor.

Du kommer att få arbeta med olika källor.

Du kommer att arbeta med läsförståelse om Martin Luther, ta ut stödord och skriva en sammanfattning.

Du kommer att öva på att se likheter och skillnader mellan olika tidsepoker. 

Du kommer att få se ett avsnitt ut Historieätarna - Vasatiden.

 

 

Så här kommer du att få visa vad du har lärt dig:

Efter arbetet kommer du att få svara på frågor ur "Tummen upp" och bedömningsmaterial från Skolverket där du visar:

 • dina historiska kunskaper,
 • din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
 • din förmåga att föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser och personer,
 • hur vi kan se spår av Vasatiden idag,
 • hur du använder historiska begrepp när du använder historiska källor,
 • att du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: