👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en saga

Skapad 2017-10-07 12:09 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Att byta perspektiv med utgångspunkt av boken " Om det var krig i Norden"
Grundskola 7 – 9 Svenska
I alla tider har människor berättat sagor för varandra. Varför? Vad är det som fångar oss? I folksagor och konstsagor finns det magi, talande djur, kentaurer, tomtar och troll. Du möter hjältar, drakar, prinsar och prinsessor på gott och på ont. Vilka typiska sagodrag finns det och vad skiljer sagan som form från andra berättelser? Har manga, myter, fantasy, tv-såpor och skräckfilmer med sagor att göra? Låt oss börja skriva. Det var en gång ...

Innehåll

Elevdel

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

Din text till innehåll och form: Inledning, huvudtext,  avlutning, person- och miljöbeskrivningar, stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsbyggnad och att du skriver med sagotypiska berättargrepp.

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska:

Kunna följa de språkliga reglerna med stavning, styckeindelning, skiljetecken och meningsuppbyggnad.

Kunna göra person- och miljöbeskrivningar i din text.

Kunna använda sagotypiska berättargrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  E 9
  • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
    Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva.

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Sagan som genre fungerar i huvudsak.
Eleven följer instruktionen. Sagan som genre fungerar relativt väl.
Eleven följer instruktionen. Sagan som genre fungerar väl.
Innehåll
Eleven skriver med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Texten dramaturgi är enkel. Texten är i huvudsak samman- hängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Textens dramaturgi är relativt komplex. Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Textens dramaturgi är komplex. Texten är samman-hängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i texten. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i texten väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i texten.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.