👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val

Skapad 2017-10-07 13:40 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Engelska
Vi arbetar i smågrupper med en klassisk saga, t ex Rödluvan, och i storgrupp med en pjäs av William Shakespeare.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kan förstå enkla instruktioner.
Du ska kunna återberätta en klassisk saga muntligt.
Du ska kunna bidra i arbetet med att skriva manus till gruppens pjäs.
Du ska kunna anpassa språket i en pjäs för yngre mottagare.

 

Undervisning

Du kommer att få ta del av genomgångar.
Du kommer att få titta på korta filmer på British Council.org.
Du kommer att få delta i samtal.
Du kommer att få skriva engelska.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer dessutom att få visa din kunskap genom att delta i två pjäser, en i mindre grupp och en i stor grupp.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Elevens val

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan förstå enkla instruktioner.
Du kan, med stöd av en vuxen, förstå enkla instruktioner.
Du kan på ett enkelt sätt förstå enkla instruktioner.
Du kan med säkerhet förstå enkla instruktioner.
Du ska kunna återberätta en klassisk saga muntligt.
Du kan, med stöd av en vuxen, återge en klassisk saga muntligt.
Du kan på ett enkelt sätt återge en klassisk saga muntligt.
Du kan med säkerhet återge en klassisk saga muntligt.
Du ska kunna bidra i arbetet med att skriva manus till gruppens pjäs.
Du kan, med stöd av en vuxen, bidra i arbetet med att skriva manus till gruppens pjäs.
Du kan på ett enkelt sätt bidra i arbetet med att skriva manus till gruppens pjäs.
Du kan med säkerhet skriva manus till gruppens pjäs.
Du ska kunna anpassa språket i en pjäs för yngre mottagare.
Du kan, med stöd av en vuxen, anpassa språket i en pjäs för yngre mottagare.
Du kan på ett enkelt sätt anpassa språket i en pjäs för yngre mottagare.
Du kan med säkerhet anpassa språket i en pjäs för yngre mottagare.