👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skolår 3

Skapad 2017-10-07 14:49 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I skolår 3 kommer du att utveckla din förmåga att lösa problem i matematik. Du kommer att få mycket träning i att prata matematik och att förklara hur du tänker. Du kommer också att utveckla din förmåga att se samband och mönster. Du kommer att få träna på huvudräkning, skriftlig huvudräkning och uppställning med addition och subtraktion. Detta och mycket mer kommer du att lära dig under läsårets gång.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT:

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

 

 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.
 • Vi kommer att arbeta med konkret och laborativt material.
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, och i helklass.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning.
 • Vi kommer att ha matteprat: Hur tänker du?
 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Safari.
 • Vi kommer att ha tabellträning.

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma