👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattelek i förskoleklass

Skapad 2017-10-07 14:54 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola F Matematik
I förskoleklassen tar vi tillvara på elevernas nyfikenhet och ger dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt.

Innehåll

Mattelek i förskoleklass

Under förskoleklassåret skapar vi en god grund för fortsatt matematiskt kunnande. Målet är att utveckla barnens tankekapacitet och väcka en positiv inställning till matematik.

 

Vad ska vi göra? Hur ska vi jobba?

Vi kommunicerar om matematik som finns i vardagen. Vi arbetar utifrån boken Favorit Matematik.

Vad tränar vi på?

Vi tränar på olika matematiska förmågor, tex.

 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Ordningstal

 Vad och hur ska vi utvärdera?

 • Elevernas matematiska och logiska förmåga. Vi bedömer hur väl förberedda eleverna är inför grundskolans fortsatta matematikundervisning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -