👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag, vi och världen".

Skapad 2017-10-07 18:32 i Simrislundsskolan Simrishamn
Jag i världen - ett arbete om identitet kopplat till mig som en del i världen. Barns rättigheter.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med att lära känna varandra och få en bra trivsel i klassen. Vi kommer arbeta med värdegrunden och alla människors lika värde och barns rättigheter Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och trivas? Vi kommer arbeta med familjen och hur det ser ut där vi bor, i naturen och i världen. Vi kommer att koppla arbetet till barnkonventionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lgr 11

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • Lära känna dig själv och kunna beskriva styrkor och svagheter
 • reflektera över vilka regler man behöver för att alla ska må bra och trivas.
 • fundera över hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.
 • samtala och lyssna på andra.
 • samarbeta och leka tillsammans.
 • fundera kring människors olikheter och rättigheter.

Utvärderingen - vad och hur

Vi kommer att utvärdera vad vi lärt oss genom att redovisa våra böcker för varandra och diskutera kring innehållet i smågrupper. 

Undervisning och arbetsformer

 • vi kommer att utgå från materialet "En kompisbok - barnkonventionen"
 • gemensamma samtal och diskussioner i klassen
 • du kommer att göra din egen bok om dig som en liten del i hela världen
 • intervjua någon äldre
 • samarbetsövningar och lekar från förr
 • bild och skapande.
 • filmer från andra delar av världen
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3