👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2017-10-07 19:21 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 6 Engelska
What do you like to eat? What do you not like? What is the school lunch like in Great Britain and the US? How do you order food at the restaurant? You are going to learn this and much more...

Innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Vi arbetar med tema mat och att beställa mat, repeterar och lär oss nya ord uttryck som har med mat att göra. 

Hur kommer vi att arbeta? 

Genomgångar av ord och uttryck om mat och hur man ställer frågor med do och does.

Du får läsa olika texttyper och lyssna på dialoger med tema mat: vad är hälsosam eller ohälsosam mat, hur beställer man på restaurang

Du får öva att skriva om mat du tycker om och inte.

Vi kommer att lära oss om hur skollunchen är i Storbritannien och USA och jämföra med skollunchen i Sverige.

Repetera med Kahoot

 

Hur blir du bedömd

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna

Skriftligt: om mat du tycker om och inte

Hörförståelse: du får höra en dialog och svara på frågor om texten

Läsförståelse: du får läsa olika texter och svara på frågor om texten

Material:

Ordbok, ne.se

Textbook och Workbook What´s up 6

The grammar company: https://urskola.se/Produkter/199878-The-grammar-company-Do-and-does - repetition av do och does

Meals: 

 

Matriser

En
Engelska åk 4-6 höra, läsa, skriva, jämföra och tala

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Talad engelska
Eleven kan förstå vissa delar av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Skriven engelska
Eleven kan förstå vissa delar av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra & kommentera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form och med lärarstöd redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Agera
Eleven visar sin förståelse genom att till viss del agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi för lyssnande & läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven med lärarstöd välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Språkanpassning
Eleven kan med lärarstöd välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med lärarstöd använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och delvis begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och delvis begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och delvis begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Problemlösande strategi
Eleven kan med lärarstöd välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentarer & jämförelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då med lärarstöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.