👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 1: Mysterier och modiga barn

Skapad 2017-10-07 19:38 i Näsvikens skola Hudiksvall
Kapitel 1 i "Simsalabim", där vi jobbar med mysterier.
Grundskola 4 Svenska
Under cirka tio veckor kommer vi att jobba med temat "Mysterier och modiga barn" och utgår då från läromedlet Simsalabim. I detta kapitel kommer du att lyssna på spännande berättelser, läsa texter och arbeta med ord och uttryck som har spänning i fokus. Du kommer att få bekanta dig med två författare: Kerstin Lundberg Hahn ("Fågeltjuvarna") och Mark Twain ("Tom Sawyers äventyr"). Du kommer att få intervjua en klasskompis och sedan presentera din kompis inför klassen. Du kommer också att få träna dig på att använda dig av skiljetecken på rätt sätt och skriva spännande berättelser.

Innehåll

Syfte

Svenskundervisningens syfte är att du ska utveckla din förmåga att:

...formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

...läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

...anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

...urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav

Muntligt berättande
-Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Lyssna
-Kunna använda lässtrategier: Förförståelse.

Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: mysterieböcker.
-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla.
-Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva
-Kunna använda regler för skiljetecken.
-Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
-Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.
-Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Uppgifter

  • Mysterier och modiga barn.

Matriser

Sv
Mysterier och modiga barn

FÖRMÅGA
FÖRTYDLIGADE KUNSKAPSKRAV
Har inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Läsflyt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Kunna läsa skönlitteratur med flyt.
Du behöver träna mer.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser mysterieböcker med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Du behöver träna mer.
Du visar grundläggande förståelse.
Du visar god förståelse.
Du visar mycket god förståelse.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
Du behöver träna mer.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Du har god språklig variation.
Skiljetecken
Urskilja språkliga normer.
Kunna använda regler för skiljetecken.
Du behöver träna mer.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Tala
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.
Du behöver träna mer.
Du framför ditt tal på ett enkelt sätt.
Du framför ditt tal på ett utvecklat sätt.
Du framför ditt tal på ett välutvecklat sätt.