👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2017-10-08 09:47 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 6
När du jobbar med detta tema ska du få dyka djupare i talens värld. Du ska få lära dig mer om decimaltal, prioriteringsregler, multiplicera och dividera med 10, 100, och 1000, avrundning, Ord och begrepp inom de fyra räknesätten. Vågar du följa med?

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 

 • känna till olika talsystem
 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna avrunda tal
 • kunna storleks ordna tal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
 • kunna använda begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • kunna använda prioriteringsreglerna

 

Det här ska du jobba med:

 

Du kommer att få genomgångar av läraren om olika talsystem. Du kommer att få jobba med uppgifter som rör så väl det egyptisk, som det romerska. Du kommer få jobba med uppgifter som tränar din förmåga att sätta ut tal på en tallinje samt hur olika talföljder är uppbyggda när det gäller heltal och decimaltal. Du kommer även få arbeta med begrepp som hör till de fyra räknesätten samt få en repetition på hur man använder uppställning i addition, subtraktion och multiplikation samt kort division. I slutet av temat kommer vi prova på det binära talsystemet och vilka prioriteringsregler som gäller. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med uppgifterna. 

 

Det här ska bedömas:

 

Din förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser