👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#Kroppen

Skapad 2017-10-08 10:40 i Olandsskolan Östhammar
LPP om kroppen med utgångspunkt i Koll på NO åk.5
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du kommer att få kunskap om hur kroppen fungerar. Du ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de samverkar. Du ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras.

Innehåll

Centralt innehåll


När du arbetat med ”Kroppen” ska du kunna:

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

Du ska även känna till följande begrepp: Avgaser, blodkroppar, blodplättar, emalj, energi, fosfor, foster, fotosyntes, förbränning, hemoglobin, infektion, kalcium, kolhydratet, kranium, matspjälkning, mjölktand, organ, protein, ryggmärg, saliv, sena, vaccinering, visdomstand och vitamin. 

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken ”Koll på NO” avsnittet ”Kroppen”
 • Se faktafilmer om kroppen utifrån serien ”Uppdrag kroppen”
 • Experiment där vi testar hur kroppen fungerar.
 • Undersökningar med dokumentation kring matens väg genom kroppen. 
 • Diskutera med varandra för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper. 
 • Spela kahoot ”#kroppen” för förförståelse och repetition 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.
 • hur aktivt du deltar i och dokumenterar experiment och undersökningar. 
 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • samt genom avslutande diagnos

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Människokroppen

Du har nått delar av målen
Du har nått målet
De har nått målet med god marginal
Kroppsdelar
Du ska kunna namnge och peka ut kroppsdelarna, de viktigaste benen i vår kropp och de viktigaste organen
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp namnge och peka ut de viktigaste kroppsdelarna, benen och organen
Du kan namnge och peka ut de viktigaste kroppsdelarna, benen och organen
Du kan mycket om kroppens olika delar och organ
Hjärtat och lungorna
Du ska känna till hjärtats och lungornas uppgifter i kroppen
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp berätta hjärtats och lungornas uppgifter
Du kan berätta om hjärtats och lungornas uppgifter
Du kan ingående berätta om hjärtats och lungornas uppgifter
Matens väg genom kroppen
Du ska kunna berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
 • Bi  4-6
 • Ke  4-6
Du kan med hjälp berätta om matens väg genom kroppen.
Du kan berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
Du kan ingående berätta om matens väg genom kroppen.
Skelett, muskler och leder. Du ska kunna förklara dess funktioner. Vad vi har för olika muskler, skelett och leder.
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp redogöra vad muskler, skelett och leder har för funktion.
Du kan redogöra vad muskler, skelett och leder har för funktion.
Du kan ingående berätta om skelettet, lederna och musklernas funktion.
Nervsystemet Du ska kunna förstå hur nervsystemet fungerar. Hur hjärnan, ryggraden och nerverna sa sammarbetar.
 • Bi  4-6
Du kan med hjälp förklara nervsystemet.
Du kan förklara delarna i nervsystemet och hur de fungerar.
Du kan ingående berätta hur nervsystemet fungerar med dess olika delar.