Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklassen

Skapad 2017-10-08 11:01 i Sandlyckeskolan Båstad
Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar i mindre grupper.
Grundskola F

Språklek i förskoleklassen. Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar både i helklass och i mindre grupper.

Innehåll

 Mål:

Du ska utveckla din förmåga att:
* lyssna aktivt
* beskriva så att andra förstår
* skriva ditt namn och skriva bokstäver och ord. 
* lyssna och följa med i handlingen när någon läser.
* förstå vad texter handlar om.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* skilja på orden från dess betydelse. Att lyssna på hur orden låter istället för att tänka på vad de betyder.

 Innehåll

Vi jobbar med:
* Rim ( hatt-katt)
* Långa/korta ord (tåg-tandborste)
* Motsattsord (varm-kall)
* Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
* Stavelser (må - la, ba - ka)
* Identifiera ljud (m-mat, s-sol)
* Ljuda samman (s-ö-t, m-u-s)
* Dela upp ord i språkljud ( bil till b-i-l)
* Tala/ berätta (alla barn får komma till tals, enskilt och i grupp)
* Lyssna ( vi visar hänsyn och lyssnar på varandra i det dagliga samspelet)
* Drama och lek
* Rita/ lekskriva/skriva ( för hand och på dator)
* Högläsning/lekläsning/läsning
* Sång och musik
* Rörelse
* Bild
* Film/teater
* Grupplekar

* Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -

Matriser

Nya språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: