👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 7: Clothes and describing people (Wings section 2)

Skapad 2017-10-08 11:03 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 Engelska
What are you wearing today? What words do you use to describe what somebody looks like? What do you say when you go shopping for clothes? These are some of the things that you will in study in this section. You will also learn about some English grammar: possessive pronouns, adverbs and the past tense.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

After you finish this section you should be able to

 • Describe clothes
 • Describe the clothes a person is wearing
 • Understand descriptions of clothes
 • Go shopping for clothes
 • Describe what a person looks like
 • Understand a written description of a person
 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write.

Arbetsformer

 • You will read and listen to some of the texts in section 2
 • You will work with exercises in the workbook
 • You will discuss together in class
 • You will practice writing and performing dialogues used when shopping for clothes
 • You will practice describing peoples clothes and looks both orally and in writing
 • You will be assigned homework to practice at home

 

Remember! You can practise words and grammar on this site (Wings 7 blue webbövningar):

http://webbovningar.nok.se/session/3094b6eed855b006840af995cbeae2bf/p206 

Bedömning

 • Homework checks
 • Listening comprehension test
 • Written task: "Missing person"
 • Oral task: Describe yourself and what you are wearing

Uppgifter

 • Written task: Missing person

 • Listening comprehension

 • Oral task: Homework - Describe yourself and what you are wearing

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Lyssna
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Skriva
Skrivuppgift: Missing person
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
Skrivuppgift: Missing person
-------------
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta framställning
Skrivuppgift: Missing person rätta/förbättra din text
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Tala
Muntlig uppgift: Describe yourself and what you are wearing
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Tala
Muntlig uppgift: Describe yourself and what you are wearing
-----------
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.