👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra: år 9

Skapad 2017-10-08 11:39 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Matematik
Tänk på ett tal!

Dubbla talet.

Lägg till 4.

Dela med 2.

Dra ifrån talet du tänkte på.

Vilket tal har du nu?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar
 • Arbeta i grupp med problemlösning
 • Matematiska diskussioner
 • Eget arbeteUnder temat algebra arbetar vi för att du ska lära dig att:

- beskriva begreppen funktion och linjär funktion
- tolka linjära funktioner med ord, grafer och former
  beräkna värdet av ett uttryck
använda formler som beskriver linjära funktioner,  
  propotionaliteter, geometriska mönster och talföljder
använda räta linjens ekvation


Begrepp

Begrepp du kommer att lära dig under arbetet är:
funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, propotionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

Visa vad du lärt dig:

* Genom diskussioner under matematiklektionerna / formativ bedömning
* Diagnos
* Skriftligt prov

 

Tidsram:

Jag hänvisar till "Classroom matematik åk 9" som finns på Google Drive, för en mer utförlig planering.

Där kommer också att ligga tips på länkar till lämpliga sidor.

Bedömning

Enl. kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9