👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige - biologi

Skapad 2017-10-08 11:48 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Biologi
Vad behövs för något ska leva? Hur påverkas växter och djur av människan? Under vår "resa" runt om i landet kommer du att få titta närmare på Sveriges naturtyper, djur och hur dessa påverkas av oss människor.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • samtala och resonera kring förutsättningar för liv, finna samband mellan olika organismer och deras livsmiljö
 • sortering av olika arter (växter och djur)
 • redogöra för människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för hållbar utveckling
 • utföra enkla fältstudier, undersökningar (svampar)
 • förklara/ berätta om dessa begrepp: lövskog, barrskog, blandskog, urskog, klorofyll, bytesdjur, rovdjur, nedbrytare, näringskedja/näringsväv, art, sortering, 

Undervisning

Vi kommer att

 • utföra enkla fältstudier / undersökningar i vår närmiljö
 • artbestämma svampar
 • läsa och skriva faktatexter
 • titta på filmer om djur och natur
 • ha gemensamma diskussion
 • arbeta både enskilt och i grupp

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper vid våra gemensamma diskussioner, gruppuppgifter och enskilda uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6