👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal.

Skapad 2017-10-08 12:28 i Hulanskolan Lerum
Grundskola F

Innehåll

Delområde bråk och decimaltal.

Utifrån LGR 11

Syfte:

Utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kunskapskrav:

Eleven ska ha kunskaper om matematiska begrepp (kring bråk) och visa det genom att använda dem i nya sammanhang på ett fungerande sätt.

Eleven ska även kunna beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

Centralt innehåll.

 

 

Du kommer att arbeta med:

Mattefilmer från Gleerups.

Matteböcker.

Konkret material - praktiska övningar.

 

Du kommer att arbeta:

Enskilt, par, liten grupp och alla tillsammans. (EPA.)

 

Du ska kunna:

  • Jämföra, förlänga och förkorta bråk.
  • Beräkna summor och differenser med olika bråk.
  • Jämföra och skriva decimaltal.
  • Multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1 000.
  • Avrunda, göra överslag och beräkningar med decimaltal.
  • Använda strategier vid problemlösning.  

 

 

Matriser

Bråk och decimaltal, Prima Formula 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa, rita och skriva bråk
Jag kan läsa, rita och skriva bråk med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att läsa, rita och skriva bråk.
Jag är säker på att läsa, rita och skriva bråk.
Jag är mycket säker på att läsa, rita och skriva bråk.
Räkna ut en del av ett antal
Jag kan räkna ut en del av ett antal med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att räkna ut en del av ett antal.
Jag är säker på att räkna ut en del av ett antal.
Jag är mycket säker på att räkna ut en del av ett antal.
Jämföra och storleksordna brå.
Jag kan jämföra och storleksordna bråk med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att jämföra och storleksordna bråk.
Jag är säker på att jämföra och storleksordna bråk.
Jag är mycket säker på att jämföra och storleksordna bråk.
Tal i decimalform
Jag kan skriva tal i decimalform, tiondelar och hundradelar med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att skriva tal i decimalform, tiondelar och hundradelar.
Jag är säker på att skriva tal i decimalform, tiondelar och hundradelar.
Jag är mycket säker på att skriva tal i decimalform, tiondelar och hundradelar.
Utbytbara bråk
Jag kan byta ut bråk med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att byta ut bråk.
Jag är säker på att byta ut bråk.
Jag är mycket säker på att byta ut bråk.