👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering LPP, ”Läs och skriv” Hösten-våren 2017–2018

Skapad 2017-10-08 12:29 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9
Genom tema ” Läs och skriv” ska eleven ges möjlighet till estetiska och känslomässiga upplevelser som kan bidra till ökad möjligheten att delta i samhällets kulturliv och i olika sociala gemenskaper. Temat omfattar även ämnesområdet kommunikation, som enligt läroplanen (Lgr11) beskrivs som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället. Förutom det estetiska och kommunikativa området behandlas även ämnesområdet verklighetsuppfattning som bland annat syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att bli delaktiga i samtal om naturvetenskap, matematik och teknik.

Innehåll

Arbetssätt/Metod:

Vi använder oss av Elsa Beskows saga Den lilla lilla gumman på olika sätt (film, tecken, bok, flanosaga, bordsaga, pekkartor, musik). Vi lär tillsammans av och med varandra, var och en utifrån sin individuella nivå på ett lustfyllt sätt.

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         samspela med andra

·         tolka olika former av kommunikativa uttryck,

·         söka information från olika källor, och

·         använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet

·         reflektera över samband mellan orsak och verkan

 

Centralt innehåll

I årskurs 1–9

 

Kunskapskrav, Årskurs 1–9

Grundläggande krav          

Fördjupade krav

Matriser

Grovplanering LPP, ”Läs och skriv” Hösten-våren 2017–2018

Grundläggande, Deltar
Fördjupad. Kan
Eleven deltar i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven deltar i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven deltar i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.