👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering LPP - Mattegrupp hösten 17-våren 18

Skapad 2017-10-08 12:40 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola F
Enligt kursplanen i matematik (Skolverket 2011) ska undervisningen i grundsärskolan, skapa förutsättningar för eleverna att utveckla matematiska förmågor samt använda matematik i vardagen. En av förutsättningarna och grunden för att uppnå det är en god taluppfattning (Unenge, Sandahl och Wyndhamn). För att utveckla och förstå räknandets ide behövs kunskaper som Gelman och Gallister (Kilborn,1989) kallar de fem räkneprinciperna vilket är det vi främst ska arbeta med.

Innehåll

Metod:

För att eleverna ska ges förutsättningar att förstå och utveckla matematiska förmågor och få en taluppfattning kommer vi att arbeta med olika aktiviteter som relaterar till de fem räkneprinciperna. Nedan följer en kortfattad beskrivning:

·         Abstraktionsprincipen innebär att föremål som är väl avgränsade kan räknas.

·         Ett-till-ett-principen innebär att ett föremål i en mängd kan bilda par med ett föremål i en annan mängd.

·         Principen om godtycklig ordning innebär att när varje föremål i en mängd ska räknas kan det göras från vilket håll som helst. Denna princip hänger nära ihop med antalskonstans som betyder att det alltid är lika många i en mängd oberoende av hur dessa är grupperade.

·         Principen om räkneordens ordning innebär att föremålen i en mängd måste räknas upp i en bestämd ordning.

·         Antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen innebär att varje föremål då det räknas ska paras ihop med ett räkneord och att det sista uppräknade räkneordet anger det totala antalet föremål som räknats (Taluppfattning och tals användning, Skolverket, Gilla matematik).

 

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningen i kommunikation ska behandla följande centrala innehåll

Samspela, tala och samtala

Undervisningen i verklighetsuppfattning ska behandla följande centrala innehåll

Kunskapskrav

Årskurs 1–9

Grundläggande krav

Fördjupade krav

Matriser

Grovplanering LPP - Mattegrupp hösten 17-våren 18

Grundläggande, Deltar
Fördjupad, Kan
Eleven kan initiera kommunikation, avsluta den.
Initiera, upprätthålla och avsluta kommunikation
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Förstår, svarar, beskriver, återberättar vissa delar av innehållet.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Förstår, använder ord och symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan delta i ramsräkning.
Läser och ordnar tal, löser matematiska problem med betydelse för eleven.