👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A, kap.2 Talen 4-5 Addition och subtraktion

Skapad 2017-10-08 12:42 i Eskilsbyskolan Härryda
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer främst genom att arbeta i vår grundbok, Favorit matematik 1A. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • Talen 4-5
 • addition och subtraktion 
 • begreppen antal, räkneord och siffra, lika med
 • addition och subtraktion på tallinjen 
 • räkneberättelser
 • arbeta med pengar
 • huvudräkning lilla plus och lilla minus
 • strategier vid problemlösning

 Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta med olika material
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna  med hjälp av olika metoder för att automatisera räknandet
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • skriva räknesagor
 • arbeta digitalt

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0--5
 • förklara  och använda begreppen,  antal, siffra och räkneord
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet
 • räkna addition och subtraktion med hjälp av tallinjen
 • använda och förstå en tallinje
 • visa hur du har tänkt när du har räknat ut en uppgift t ex genom att skriva egna räkneberättelser och lösningar till andras

 

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par och grupp
 • på genomgångar
 • genom prov och läxor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år 1

Taluppfattning och tals användning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tal 0-20
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Du är på väg mot att kunna: - talen 0-20 - att markera talen 0-20 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - antal, siffra, ordningstal
Du kan: - markera talen 0-20 - talen 0-20på en tallinje. räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - antal, siffra, ordningstal
Du har visat att du kan mer: - du kan högre tal än 0-20 - du kan markera högre tal än 0-20 på en tallinje. räkneramsan framåt och bakåt 0-20. - antal siffra, ordningstal
De fyra räknesätten
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du är på väg att kunna: - addition, talkompisar. - subtraktion, talkompisar
Du kan: - addition, talkompisar. - subtraktion, talkompisar
Du har visat att du kan mer: - addition, talkompisar. - subtraktion. - den kommutativa lagen inom addition och subtraktion - Samband mellan addition och subtraktion
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Du är på väg att kunna använda: - tallinjen vid addition - tallinjen vid subtraktion
Du kan använda: - tallinjen vid addition - tallinjen vid subtraktion
Du har visat att du kan mer: - tallinjen vid addition - tallinjen vid subtraktion
Begreppsförståelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Du kan med hjälp förklara: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3 i addition - Vilken term som fattas i subtraktion t ex. 5 - ___ = 4
Du kan: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3 i addition - vilken term som saknas i subtraktion t ex 5- ___ = 4
Du har visat att du kan mer: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3 i addition - vilken term som saknas i subtraktion t ex. 5 -1 ___=€
Begrepp
antal. siffra, räkneord, ordningstal
Med hjälp kan du förklara och använda: - antal, siffra, räkneord, ordningstal
Du kan förklara och använda: - antal, siffra, räkneord och ordningstal
Du har visat att du kan mer om: - antal, siffra, räkneord och ordningstal
Mönster
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Med hjälp och stöd kan du: - fortsätta ett enkelt geometriskt mönster.
Du kan: - fortsätta ett geometriskt mönster.
Du har visat att du kan mer: - du kan göra egna geometriska mönster.

Problemlösning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Med stöd och hjälp kan du.... - räkna ut elevnära uppgifter inom talområdet med hjälp av addition, subtraktion och exempel - skriva egna räkneberättelser som visar att du förstår subtraktion och addition
Du kan: -räkna ut uppgifter inom talområdet med hjälp av addition och exempel - skriva egna räkneberättelser som visar att du förstår addition och subtraktion
Du har visat att du kan mer: - du kan lösa problem inom talområdet med addition och förklara med hjälp av strategier - skriva egna räkneberättelser som visar att du förstår addition och subtraktion