👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 2

Skapad 2017-10-08 13:33 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Vad vi ska arbeta med i matte under år 2.

Innehåll

 

Syfte

Att träna på följande förmågor:

Att formulera och lösa problem.
Att diskutera och jämföra resultat med kamrater.
Att använda olika matematiska ord och begrepp och först sambanden mellan dem.
Att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa uppgifter i addition, subtraktion och multiplikation.

Detta kommer undervisningen att innehålla

Laborationer i grupp, par och enskilt.

Mattespel.

Gemensamma genomgångar.

Arbete på datorn både enskilt och i par.

Problemlösning

Filmer

Utematte

Det här vill vi att du ska lära dig


Räkna addition, subtraktion och multiplikation inom talområde   1-100, även tiotalsövergångar inom talen 1-20.

Förstå och använda begrepp som  ental, tiotal och hundratal.

Förstå, dela upp och namnge dessa bråk; en halv, en tredjedel och en fjärdedel. 

Förstå och använda likhetstecknet, tecknen för större än och mindre än.

Läsa av klockan analogt; hel, halv och kvart. Läsa av delar av den digitala klockan. 

Känna igen och namnge dessa geometriska objekt; klot, kub, rätblock, cylinder, kon, linje, sträcka och punkt.

Förstå och använda en struktur när du arbetar med problemlösning.

Välja och använda dig av lämpliga matematiska metoder.

Så här kommer vi att arbeta

Vi färdighetstränar på olika mattesidor på datorn.
Det blir övningar och genomgångar tillsammans i klassen och ibland i mindre grupper.
Vi laborerar och provar olika lösningar på uppgifter och problem.
Vi samtalar och diskuterar och jämför.
Vi spelar olika mattespel.

Det här ska bedömas

Din förmåga

att formulera och lösa matematiska problem.
att förstå och använda matematiska ord och begrepp.
att använda lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
att följa matematiska resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3