👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden

Skapad 2017-10-08 15:04 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Historia
I detta arbetsområdet lär vi oss mer om händelser och konflikter i världen efter världskrigen. Du väljer själv vilken konflikt/händelse du vill arbeta med och hur du vill jobba och presentera den valda konflikten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • Aktuella konflikter/händelser i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Bakgrund till konflikterna/händelserna, vad som hände och hur det är idag.
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor för att skapa kunskap.
 • Kunna och förstå de begrepp som används i samband med området vi arbetar med. 
 • Träna att dra slutsatser, jämföra och förstå  samband och orsaker.

Bedömning - vad och hur

VAD

 • Ditt nyhetsreportaget i Imovie, radioreportage/podradio, artikel, reportage eller krönika som gjorts enskilt enligt instruktioner.
 • Din delaktighet i olika diskussioner i området

HUR

 • Genom ett enskilt arbete i form av en artikel/krönika/reportage, radioreportage/podradio eller ett nyhetsreportage som görs efter instruktioner.
 • På lektioner i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa faktatexter, se dokumentärfilmer om Kalla kriget och aktuella konflikter, samt söka fakta själv i olika källor.
 • Diskussioner i olika former.
 • Göra en redovisning i form av ett nyhetsreportage i Imovie, radioreportage/podradio eller skriva en artikel/krönika/reportage eller annat sätt efter instruktion om vad som ska finnas med i den konflikt man valt. Det som ska finnas med är bakgrund till konflikten/händelsen (problemet), vad som hände, hur det är idag, paralleller till liknande konflikter, källkritiskt resonemang samt ett försök på lösning till konflikten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9