👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema året

Skapad 2017-10-08 15:13 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Vi ska lära oss vad månaderna, årstiderna och veckodagarna heter. Vi ska undersöka hur växter och djur påverkas av årstiderna. Vi ska göra väderobservationer.
Grundsärskola F – 1 Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen Matematik Bild Verklighetsuppfattning
Du ska få arbeta med året och de fyra årstiderna. Vi arbetar med månaderna, veckorna och dagarna. Du ska lära dig olika vädersymboler och kunna presentera dagen.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer arbeta enskilt och i grupp.

* Vi dokumenterar genom att rita, skapa och filma vårt arbete.

* Vi tittar på ordningsföljden av årstider, månaderna och  veckodagar.

* Vi tittar på vilken månad vissa högtider är.

* Vi tittar på när vi har födelsedagar i klassen.

* Vi tittar på film.

* Vi gör väderobservationer.

* Vi gör experiment.

* Vi  undersöker naturen runt omkring oss.

Vad som kommer att bedömas

Du ska kunna:
* de fyra olika årstiderna
* veckans dagar
* antalet månader på ett år och deras namn
* ditt födelsedatum

*  göra väderobservationer

* delta i samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  4-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9

Matriser

NO Ma VEU Bl SO
Året

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstiderna
Du har deltagit och tränat.
Du kan alla årstider.
Du kan alla fyra årstider i rätt ordning.
Veckans dagar
Du har deltagit och tränat.
Du kan veckans dagar.
Du kan veckans dagar i rätt ordning.
Årets månader
Du har deltagit och tränat.
Du kan namnge några månader.
Du kan månaderna i rätt ordning.
Ditt födelsedatum
Du har deltagit och tränat.
Du vet i vilken månad du fyller år.
Du vet vilken dag och månad du fyller år.