👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antalsuppfattning 0-10

Skapad 2017-10-08 15:41 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Vi kommer att träna grundläggande taluppfattning. Så som antalsuppfattning, ramsräkning - talraden . Detta kommer vi utföra framförallt med hjälp av praktiska övningar men även arbetsblad. Vi kommer även träna på lägesord.
Grundsärskola F – 1 Matematik
Du kommer att få arbeta med att koppla rätt siffra till rätt antal. Du kommer att få lära dig addition i talområdet 0-10.

Innehåll

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • ramsräkna upp till 10
 • förstå kopplingen mellan siffra och antal ex.klossar
 • förstå enklare addition

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • använda tärning, klossar och annat material för att träna antal
 • para ihop sifferkort med klossar
 • para ihop siffror med antal
 • spela memory och andra spel
 • arbetsblad
 • använda oss av iPad och olika appar.

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • vara aktiv på lektioner
 • Koppla ihop rätt antal till rätt siffra.
 • kunna räkna enklare addition.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik antalsuppfattning

Antalsuppfattning 0-3
Jag kan koppla rätt antal till rätt siffra.
Antalsuppfattning 0-6
Jag kan koppla rätt antal till rätt siffra.
Antalsuppfattning 0-10
Jag kan koppla rätt antal till rätt siffra.
Jag kan beräkna enklare addition.
Inom talområdet 0-3
Inomtalområdet 0-6
Inom talområdet 0-10