👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-10-08 15:48 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Biologi
Vad är det som händer i skogen?

Innehåll

SKOGEN

Begrepp:

Allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, kolmila, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog, pålrot, rovdjur, rötter, urskog, årsring

Konkretisering av mål:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

·         Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

·         Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

·         Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

·         Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

·         Känna till några rovdjur och bytesdjur.

·         Veta vad människan använder skogen till.

·         Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

 

Arbetssätt:

Vi kommer tillsammans att läsa ur grundboken och arbeta i arbetsboken med tillhörande sidor.

Vi diskuterar tillsammans utifrån egna tankat och reflektioner ur innehållet.

Vi ser på filmer och diskuterar utifrån dem. Begreppen är en viktig del i arbetet som vi kommer att återkomma till på olika sätt.

Vi har material om allemansrätten från Naturvårdsverket som vi kommer att arbeta med.

Vi ska besöka skogen för att titta närmare på nedbrytning, myrstackar och svampar.

Vi kommer att påbörja ett eget Herbarium efter besök i skogen och utifrån de växter vi nu läser om.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera med hjälp av egna bilder tagna med Ipads samt egna texter och ritade bilder i en No-skrivbok. Vi kommer också att jobba i en aktivitetsbok som är en del till materialet Koll på No.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig efter hur aktivt du deltar i våra gemensamma samtal och diskussioner under lektionerna. Ditt engagemang med ditt eget arbete under lektionen är också en del jag kommer att bedöma.

I slutet av kapitlet kommer jag att lämna ut en liten test på innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6