👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur i bokcirkel åk 9 - tema "Världen då och nu"

Skapad 2017-10-08 15:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Pedagogisk planering i svenska åk 9. Du ska nu läsa en bok som på något sätt har anknytning till det historiska skeendet under 1900- talet fram till nu, tema "Världen då och nu". Under läsningens gång ska du föra läslogg kopplat till uppgifter som du har fått. Två boksamtal i grupp ingår i arbetsområdet - det sista efter avslutad läsning och då i form av ett bokcafé, där alla grupper berättar kort om sina böcker.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Pedagogisk planering i svenska åk 9. Du ska nu läsa en bok som på något sätt har anknytning till det historiska skeendet under 1900- talet fram till nu, tema "Världen då och nu". Under läsningens gång ska du föra läslogg kopplat till uppgifter som du har fått. Två boksamtal i grupp ingår i arbetsområdet - det sista efter avslutad läsning och då i form av ett bokcafé, där alla grupper berättar kort om sina böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läsa och analysera skönlitteratur åk 7-9

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter
Samtala
Du har svårt att ställa relevanta frågor i samtalen
Du ställer enkla och relevanta frågor i samtalen
Du framför utvecklade åsikter som för samtalet framåt
Du ställer välutvecklade frågor och framför åsikter som för samtalen framåt och breddar / fördjupar diskussionen