👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva i åk 2

Skapad 2017-10-08 16:21 i Eskilsbyskolan Härryda
I årskurs 2 kommer vi att skriva i många olika sammanhang både i svenska och kopplat till andra ämnen. I svenska koncentrerar vi oss på att skriva berättande text, skriva till bilder samt stavning.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva en berättande text
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt
 • Stava vanligt förekommande ord 

 

Innehåll

 • Du ska få träna dig på att skriva för hand och på Ipad/dator.
 • Du ska få skriva olika sorters texter.
 • Du ska få öva dig på att skriva hela meningar och att stava.
 • Du ska få öva dig i egen berättarbok och arbetsböcker samt läxor 

 

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta så här:

 • Arbeta med skrivuppgifter kopplat till olika arbetsuppgifter
 • Skriva meningar och texter utifrån bilder
 • Göra skrivuppgifter kopplat till högläsning
 • Träna handstil 
 • Skriva om saker du själv varit med om
 • Du ska träna på vad ord betyder, hur de kan sättas in i meningar samt hur de stavas 
 • Du kommer att få skriva egna berättelser utifrån planen "Början, mitten, slut"
 • Du kommer då också att få ge respons på kompisars meningar och texter genom "Två stjärnor och en önskan"

 

 

Redovisning

Du ska visa att du kan:

* skriva en berättande text med tydlig handling

* återberätta aktiviteter och arbetsuppgifter inom olika ämnen skriftligt
* göra bilder till dina texter
* skriva läsligt för hand och göra hela meningar
* stava vanligt förekommande ord

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bedömningen gäller svenska; förmågan att kommunicera i skrift

Du är på väg mot målet
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Förmågan att kommunicera i skrift
Form
Du försöker skriva meningar med läslig handstil och försöker använda mellanrum, stor bokstav och punkt
Du skriver oftast meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du skriver meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Förmågan att kommunicera i skrift
Skriva berättande text
Du visar att dina berättande texter börjar få en handling.
Du visar att dina berättande texter har början, mitten och slut.
Du visar att dina berättande texter har en tydlig början, mitten och slut.
Förmågan att kommunicera i tal och skrift
Stava
Du försöker stava vanligt förekommande ord
Du kan stava flera vanligt förekommande ord
Du kan stava vanligt förekommande ord och försöker stava även de som är dubbeltecknade och ljudstridiga
Förmåga att söka information
sammanställa och använda ämnesspecifika ord
 • Sv   3
Du kan med hjälp ta reda på saker om ett viss ämne ur en angiven källa Du kan med stöd återge det du tagit reda på genom att skriva en enkel och kort sammanfattning.
Du kan ta reda på saker om ett visst ämne genom angivna eller egna källor. Du kan med visst stöd återge det du tagit reda på genom att skriva en enkel sammanfattning med vissa ämnesspecifika ord.
Du kan ta reda på saker om ett visst ämne i olika källor. Du kan med egna ord återge det du tagit reda på genom att skriva en sammanfattning med ämnesspecifika ord.