👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa i åk 2

Skapad 2017-10-08 16:36 i Eskilsbyskolan Härryda
Läsning och läsförståelsearbete i åk2
Grundskola F – 3 Svenska
"Att läsa är att resa". Du kommer att få träna din läsning och läsförståelse på olika sätt genom att möta många olika sorters texter och arbeta med dem på olika sätt.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • läsa bekanta texter med flyt
 • använda läsförståelsestrategier
 • återge innehållet i texten
 • resonera kring budskap i texten

 

 

 

 

Innehåll

Du ska få läsa olika sorters texter och arbeta med innehållet i texterna med hjälp av olika läsförståelsestrategier och modeller.

Genomförande

Under läsåret kommer vi att arbeta med olika slags texter både i svenska och kopplat till våra arbetsområden i SO/NO. När vi arbetar med texter kommer du både att få lyssna, läsa själv, läsa högt och läsa i par. Du kommer att få lära dig att arbeta med text innan, under och efter läsning med hjälp av "läsfixarna" och olika modeller.

Under läsåret kommer du att: 

 •  Läsa i egen vald bok "Egen läsning" vid flera tillfällen i veckan.
 •  Arbeta med olika texter bl.a. från "En läsande klass".
 •  Arbeta med klassiska sagor både genom högläsning och egen läsning.
 •  Lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
 •  Lyssna och arbeta med läsförståelseuppgifter utifrån olika texter.
 •  Läsa och arbeta med läsförståelse av olika texter
 •  Läsa texter/böcker som "Läsläxa

 

 

Redovisning

 Du ska visa vad du kan genom att:

 • delta i samtal kring text och dess innehåll
 • varje vecka läsa högt för en vuxen och prata om innehållet i din läsläxa
 • göra olika typer av uppgifter kopplade till de texter vi arbetar med

 

Vi kommer även att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs och skrivutveckling och göra två avstämningar under läsåret.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Förmågan att läsa

Du är på väg mot målet
Du har nått delar av målet.
DU har nått målet och visat att du kan mer.
Sv
Förmågan att läsa med flyt
Du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter genom att ljuda och behöver ibland hjälp av en vuxen för att ta dig vidare i texten.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med visst flyt.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Sv
Förmågan att förstå och återge innehållet i en text
Du kan med hjälp återge och sammanfatta handlingen.
Du kan återge och sammanfatta handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan återge och sammanfatta handlingen på ett tydligt sätt.
Sv
Förmågan att resonera
Du kan med hjälp svara på frågor kring innehållet och försöker resonera om budskap i texten.
Du kan självständigt svara på frågor kring innehållet och resonera om budskap i texten.
Du kan självständigt svara på frågor kring innehållet och resonera om budskap i texten och kopplar det till egna erfarenheter.