👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och elektromagnetism

Skapad 2017-10-08 18:11 i Nannaskolan Uppsala
Arbetsområde elektricitet och magnetism.
Grundskola 8 Fysik
Vi jobbar med elektriska kretsar, hur man kan skapa magneter med hjälp av elektricitet och hur elektricitet kan skapas med hjälp av magnetism.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

- Skillnaden mellan spänning, ström och resistans och sambandet dem emellan (Ohms lag)
- Kunna hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
- Veta hur en elektromagnet är uppbyggd, hur den kan bli starkare och till vad man kan använda den
- Veta vad som menas med induktion och hur vi kan producera elektricitet med hjälp av induktion (generator)
- Kunna jämföra en generator med en elmotor.
- Veta hur en transformator är uppbyggd och fungerar samt vad den används till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Prov Elektricitet och elektromagnetism vers 2

Framföra och bemöta åsikter och argument

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 8 Generator
Uppgift 8 Generator
Uppgift 8 Generator

Genomföra undersökningar Jämföra resultat och dra slutsatser

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 1 Kopplingsschema
Uppgift 1 Kopplingsschema
Uppgift 3 Induktion
Uppgift 3 Induktion
Uppgift 3 Induktion
Uppgift 5 Serie- och parallellkoppling
Uppgift 5 Serie- och parallellkoppling
Uppgift 6 Resistans
Uppgift 6 Resistans
Uppgift 6 Resistans
(Uppgift 7) Transformator Frivillig fråga
(Uppgift 7) Transformator Frivillig fråga
(Uppgift 7) Transformator Frivillig fråga
Uppgift 9 Parallell- och seriekoppling
Uppgift 9 Parallell- och seriekoppling

Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier

E-nivå
C-nivå
A-nivå
(Uppgift 2) Transformator Frivillig fråga
(Uppgift 2) Transformator Frivillig fråga
Uppgift 4 Elektromagnetism
Uppgift 4 Elektromagnetism
Uppgift 8 Generator
Uppgift 8 Generator
Uppgift 8 Generator
Uppgift 9 Parallell- och seriekoppling
Uppgift 9 Parallell- och seriekoppling

Fy
Våra levnadsvillkor och naturvetenskapens upptäckter

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy
Sammanfattande matris för ämnesområdet Elektricitet och elektromagnetism

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.