👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - area, enheter och skala

Skapad 2017-10-08 18:32 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad är skillnaden mellan omkrets och area? Vad kan du om längdenheterna meter, kilometer och mil? Om en karta är ritad i skala 1:1000, vad innebär det?

Innehåll

Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna:

 • räkna ut en rektangels omkrets och area.
 • använda enheterna cm2 och m2 när du räknar area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • göra enhetsbyten mellan meter, kilometer och mil.
 • välja rätt enheter.
 • förstå och använda skala.
 • redovisa HUR du löser uppgifter.


De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

Du kommer att delta i/utföra följande aktiviteter:

 • elevaktiva genomgångar
 • matte-spel
 • mini-whiteboard
 • uppgifter (arbetsblad/mattebok) både enskilt och i par
 • EPA-diskussioner

Du kommer att få visa din förståelse genom: 

 • exit-tickets
 • diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6