Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2017-10-08 19:18 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att använda oss utav olika experiment, för att förstå och undersöka hur magnetism fungerar.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Eleverna ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper gällande magnetism.

Eleverna ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper gällande olika sorters magneter.

Eleverna ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper gällande ämnesspecifika begrepp. 

Undervisning

Du kommer att få lyssna och ta del av andras kunskaper, då vi diskuterar och samtalar kring magnetens historia och dess betydelse för människorna. 

Du kommer att få göra olika experiment, gällande magnetens kraft, dess magnetfält, vad för material som är magnetiskt och vad för material som inte är magnetiskt.

Bedömning

Du ska visa en förståelse för historiken kring magnetism, magneter och dess betydelse för människan.

Du ska visa förståelse begreppet magnetism är.

Du ska visa förståelse för olika sorters magneter och hur de är uppbyggda och fungerar.

Du ska  kunna några ämnesspecifika begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: