👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering år 4-6 HT 2017

Skapad 2017-10-08 19:24 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi ska denna termin arbeta med utveckla läs-och skrivförmåga samt ordförråd. Vi ska och utveckla kunskaper om somaliska traditioner och seder.

Innehåll

Vi ska denna termin arbeta med läsa olika texter , t.ex. sagor och jobba med läsförståelse. Vi ska också arbeta med att skriva korta texter. Vi ska även arbeta med synonymer och motsatser. Dessutom ska vi arbeta med ordföljd och ordförråd. Vi ska lära oss mer om somaliska traditioner och seder och jämföra med svenska. Slutligen ska vi lära oss mer om familje-och släktord.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6