Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Read and write

Skapad 2017-10-08 19:31 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Engelska
Det finns många tillfällen då man behöver kommunicera med andra via text. I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att läsa och skapa engelska texter av olika slag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

- Förstå enkla texter skrivna på engelska

- Skapa enkla texter på engelska där du använder dig av de skrivregler, stavningsregler och grammatik som vi pratar om på lektionstid.

 

Du behöver visa att:

- Du kan läsa en text på engelska och översätta delar av innehållet

- Du kan läsa en text på engelska och svara på frågor om innehållet

- Du kan skapa egna texter av olika slag (brev, berättelse mm) där du kan göra dig förstådd via skrift samt kan stava vanliga ord och använda dig av den grammatik vi pratar om på lektionerna.  

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa olika typer av texter på engelska där fokus ligger på elevnära innehåll. Vi kommer att översätta samt samtala om innehållet i texterna. Du kommer även att få möjlighet att skapa egna texter på engelska.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: