👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering modersmål Dari / Persiska HT 2017

Skapad 2017-10-08 20:08 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Pedagogiska planering modersmål Farsi/Dari V. 16-23 VT 17
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogiska planering Dari / Persiska modersmål HT 2017.

Innehåll

Läsa, prata och skriva

Konkretiserade mål för eleven.

Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.

Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syftet man kommunicerar.

Att använda lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter och skönlitterära texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.

Att kunna använda orden för att bygga upp olika meningar.

Att skriva olika typer enkla texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i Dari/Farsi.

Att kunna producera något  som kopplar till texterna, och sen kunna visa och berätta om dina tankar och om de idéer som ligger bakom dessa.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Lässtrategier med olika uppgifter om texterna.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna. 

Formativa undervisningar om nya tecken, fraser och meningar.

Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texten och diskutera filmernas budskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9