Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation, Snäckan 17-18

Skapad 2017-10-08 21:05 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Var är vi? 

 • Unikum- Bloggen och lärloggar. 

                                                                                                                                                                      

 • Väggdokumentation.                                                                                                                                                                                          

 

Vart ska vi?

 • Ge barnen mer inflytande och delaktighet i dokumentationen (ex. vara med när vi gör inlägg i lärloggen).

 

 • Bättre uppföljning/analys.

 

 • Göra dokumentationen mer synlig även för föräldrarna. 

 

Hur gör vi?  

A. I bloggen publiceras information och glimtar av verksamheten. I lärloggarna dokumenteras barnets egna lärande. Dokumentation görs även av pedagogerna genom egna reflektioner kring det enskilda barnet och barngruppen. 

B. Genom väggdokumentationen blir hela barngruppens lärande synlig på avdelningen. 

C. Låta barnen vara med när vi gör inlägg i lärloggen.

D. Uppföljning och analys av verksamheten/dokumentationen.

 

Hur blev det?

 

A. Vi gör mycket tillsammans (aktiviteter), vilket gör att mycket kan läggas upp på bloggen. Detta har fungerat bra och vi har fått ut glimtar och information, både för oss pedagoger och för föräldrarna. Detta har fått föräldrar att engagera sig i det tema vi har på avdelningen. 

I lärloggen för det enskilda barnet är det svårt att se barnets lärande, då det ofta blir "enskilda" inlägg. Över avdelningarna har vi kommit fram till att börja tidigt med en "röd tråd" som tydligare kan synliggöra barnets lärande. 

B. För att göra väggdokumentationen mer synlig för föräldrarna har vi skickat bilder på dokumentationen på bloggen. Detta främst för de föräldrar som lämnar tidigt och hämtar sent på en annan avdelning. 

C. Ibland får barnen vara med då vi gör inlägg, men ofta görs inläggen på annan tid än den i barngruppen.

D. Under reflektionen känns det som att vi har en bra uppföljning av vår verksamhet. 

 

Utvärdering, 21/6-18

Väggdokumentationen har varit "levande". Exempelvis med vårt arbete med Djurböckerna där vi satt upp vilka djur vi har forskat om. Barnen ser vilka de har önskat, gjort och vilka djur de inte hunnit göra. 

Vi har dokumenterat verksamheten mer än det enskilda barnets utveckling, men varit tydliga så att det enskilda barnet förstår att och hur man lär sig. Barnen har varit med när vi gjort gemensamma inlägg och enskilda inlägg. Att kunna sitta med ett barn i taget är någonting som vi önskar att kunna göra ännu mer. Då det är fyra pedagoger på förmiddagen så har det varit möjligt att få med barnen mer i dokumentationen. 

Utvärdering har gjorts kontinuerligt, vilket har varit bra för att se vad vi gjort och "vart vi är påväg".

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: