👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No repetion av materia och materias former. Klass 05 åk 6

Skapad 2017-10-08 21:09 i Viktoriaskolan Grundskolor
Materia Grundformerna Historik och grunderna för dagens naturvetenskapliga arbete.
Grundskola 6 Fysik
Under HT-17 har vi arbetat med introduktion till NO som bla. innehåller historik om hur den naturvetenskapliga kunskapen utvecklades och hur grunden för naturvetenskapligt arbete ser ut idag. I fysikämnet har vi repeterat grunderna för materia som består av molekyler som i sin tur består av atomer. Vi har även repeterat materias 3 olika former: fast, flytande och gas

Innehåll

Mål: 

 Kunna använda fysikens begrepp för att förstå, förklara, resonera och dokumentera om fysiska händelser och samband. 

 Ha förståelse för hur fysikens naturvetenskapliga arbete har utvecklats. 

 Kunna arbeta naturvetenskapligt och systematiskt genom att hålla sig till fakta och inte till åsikter. 

 

Att göra: 

https://www.studi.se/l/vetenskaplig-metod-fysik
https://www.studi.se/l/krafter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1FAqaAF-rRjORTDfWkMCMZ3-rn9RE0XfX1AXRthcPGmeWdw/viewform Undersöka balkarKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Materias former

Materai

F
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Diskuterar utan kunskap om fakta.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Samtala & diskutera
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
"Ordbajsar"
Kommunicera & analysera, ställa frågor. Kan ställa några frågor som gör samtalet bättre. Fakta Enkel förklaring Använder någon av frågorna: när, var, vem, hur, vad, varför.
Kommunicera & analysera, ställa frågor. Kan ställa fördjupande frågor som gör samtalet bättre. Mer fakta tydliga förklaringar Använder flera av frågorna: när, var, vem, hur, vad, varför. och vad det leder till ur någon aspekter och något led.
Kommunicera & analysera, ställa frågor. Kan ställa fördjupande och analyserande frågor som gör samtalet bättre Mycket fakta Välutveklade förklaringar Använder flera av frågorna: när, var, vem, hur, vad, varför och vad det leder till ur flera aspekter och flera led.
Fysikaliska fenomen & begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysiska fenomen & begrepp
Fenomen= något som händer
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Vatten ändrar form Krafter Energi
Ger exempel på fler materia som ändrar form och vad det får för konsekvenser i något led och ur någon aspekter Förklarar tex hur man kan lyfta en isbit
Förklarar tydlig hur materia ändar form och vad det får för konsekvenser i olika led och ur olika aspekter Förklarar tex ytspänning och visar på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Upptäckter
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Upptäckter
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Allting är gjort av atomer, som betyder odelbar. De är grundämnen som inte kan delas upp i sina beståndsdelar. Atomer kan sättas ihop för att bygga molekyler Atomer och molekyler är materia, som doftpartiklar och luften. Materia är allt som du kan tappa på foten (även om luft inte känns när man tappar det).
Kan enkelt förklara hur något är odelbart. Kan förklara vad ett grundämne är och hur det kan ingå i materia. Kan förklara hur atomer sätts ihop till molekyler på enkelt sätt. Kan förklara materia på ett enkelt men korrekt sätt.
Kan tydligt förklara hur något är odelbart. Kan tydligt /välutvecklat förklara vad ett grundämne är och hur det kan ingå i materia. Kan tydligt /välutvecklat förklara hur atomer sätts ihop till molekyler på enkelt sätt. Kan tydligt /välutvecklat förklara materia på ett enkelt men korrekt sätt.